سبد خرید شما خالی است

وارثان عاشورا

کتاب وارثان عاشورا به نویسندگی علی صفایی حائری است . نوشته حاضر مجموعه ای است از سخنرانی های استاد علی صفایی حائری ره که بین سال های 72 تا 77 در هر ماه محرم انجام داده اند و بعد از سخنرانی آن ها را خود می نوشتند .

(0)
زمان باقی مانده
32,500 تومان

اطلاعات بیشتر

در این مجموعه استاد از مسائل و مشکلات امروز ما گفته اند . توجه و تفکر و دقت در این مباحث می تواند حلال بسیاری از معضلات فکری و عملی اکنون ما باشد . از میان این مباحث ، بحث اضطرار به حجت و حق و شبهه خود از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از پایه های مهم این بحث ها هستند . مباحث مهم بعدی را استاد در کتاب از معرفت دینی تا حکومت دینی ، عنوان نموده اند . توجه به اهداف و مشکلات حکومت دینی از مباحث مهم و ریشه ای در شناخت ساختار حکومت دینی است که استاد به آن پرداخته اند .

بخشی از این کتاب را مطالعه بفرمایید : اندیشه ی اجتماعی :

بینات و کتاب و میزان در تربیت ، و ترکیب و تبدیل در اخلاق ، و قدر و استمرار و ارتباط با نیروهای خود و اشیا و افراد در حکومت و حقوق ، و چرخش امکانات و اشتراک در استعدادها و در نتیجه ، در منافع و در منابع در نظام اقتصادی اثر گذار است . در واقع با همین مبانی و اهداف و با توجه به شرایط و زمینه هاست که سیستم فکری در مورد مشکلات اقتصادی جواب می دهد و هم پای مسائل رشد و توسعه و نگاه های خرد و کلان و موج سوم به تحلیل و تبیین می پردازد . جوابگویی به مشکلات ، خارج از مبانی و آرمان ها و جدا و بیگانه از زمینه ها و شرایط ، ناچار به بیگانگی در شکل و روش منتهی می شود . چون هر جریان با نوع برخورد و مبانی و اهداف خود همراه است . بینشی که امکانات را در اختیار یک دسته می گذارد و با تولید انبوه به مصرف انبوه فکر می کند ، ناچار در چرخه ی تولید و مصرف گرفتار می شود و از آن سوی دنیا در منابع زیرزمینی و در بازار مصرف تو ، برای خودش منافع مسلم و حق دخالت می بیند و ناچار به نظم نوین در این دهکده ی فراخی که باید نیازهایش را تامین و مازادش را مصرف کند ، روی می آورد و طرح رویارویی تمدن ها را می ریزد و به جنگ و صلح از این زاویه می نگرد .

دیدگاه ها (0)