سبد خرید شما خالی است

جوان و انتخاب بزرگ

کتاب جوان و انتخاب بزرگ نوشته اصغر طاهر زاده است و در سه بخش جوان و انتخاب بزرگ ، من کو ، تاثیر حرکات ورزشی بر روح تدوین شده است . در فصل اول مطالبی را در مورد انتخاب های زندگی با نگاه عمیق و فراتر از زمان برای داشتن نشاط تا آخر عمر می خوانید . فصل دوم موضوع مجرد بودن روح یا نفس ناطقه ی انسان بابیانی ساده مطرح شده است . فصل آخر نیز ضرورت ورزش و نگاه درست به آن را در روح بیان می کند .

(0)
زمان باقی مانده
24,000 تومان

اطلاعات بیشتر

موضوع کتاب جوان و انتخاب بزرگ بیان معارف در مورد جوانی ، انتخاب ها و ورزش و پرورش روح می باشد .

این کتاب نوشته اصغر طاهرزاده است و در سه بخش جوان و انتخاب بزرگ ، من کو ، تاثیر حرکات ورزشی بر روح  و در 80 صفحه نوشته شده است .

در فصل اول کتاب مطالبی را در مورد انتخاب های زندگی با نگاه عمیق و فراتر از زمان برای داشتن نشاط تا آخر عمر می خوانید . فصل دوم موضوع مجرد بودن روح یا نفس ناطقه ی انسان بابیانی ساده مطرح شده است  و می تواند زمینه ای جهت تصدیق بسیاری از معارف دینی باشد . فصل آخر نیز ضرورت ورزش کردن و نگاه درست به آن  و رابه ورزش و سلامت روح  بیان شده است .

بخشی از متن کتاب جوان و انتخاب بزرگ صفحه 72 و 73

« ورزش و تقویت اراده

نتیجه ورزش این است که روح بر بدن حاکم می شود و در نتیحه ی ورزش و تمرینات ممتد ، اصرار بدن بر میل هایش ضعیف می گردد و مقاومت بدن در برابر فرمان های روح کم می شود . اگر خوب ورزش کردی  و به خانه رفتید و در حالی که لیوان آب در چند متری شماست به مادرتان که نزدیک لیوان است دستور دادی آب را به شما بدهد ، شما در ورزش محدود شده اید چون عموما کسانی که نمی توانند بر بدنشان حکومت کنند در کارهای عادی زندگی که خودشان می توانند انجام دهند به دیگران دستور می دهند چون روح شان بی حال و تنبل است و فرمان روحشان را نمی پذیرند و قدرت فرمان دادن به این بدن را در خود رشد نداده اند و به همین جهت به دیگران دستور می دهند . »

 

دیدگاه ها (0)