سبد خرید شما خالی است

تفکر

کتاب تفکر نوشته آیت الله حائری شیرازی و در باب تبیین رابطه تفکر و تعقل گرایی و اسلام و نگاه به مبحث تفکر از جنبه مذهبی و در ابعاد مختلف مرتبط است . در این کتاب مبحث در قالب پنج عنوان اصلی : ماهیت و ثمرات تفکر ، دین و تفکر ، استعمار تفکر ، تفکر و اخلاق و رشد و بالندگی تفکر بیان شده است . تفکر و تعقل یکی از نعمت های خاص الهی برای انسان است این کتاب می خواهد این مطلب را برای مخاطب با کمک آیات و روایت تبیین کند .

(0)
زمان باقی مانده
25,000 تومان

اطلاعات بیشتر

موضوع کتاب تفکر موضوع عقل گرایی و تفکر از نگاه اسلام با بیان آیات و روایت به قلم آیت الله حائری شیرازی می باشد . تفکر در اسلام جایگاه والایی دارد چنانکه در آیات و روایات آن را هم پایه عبادت دانسته اند .

این کتاب شامل 5 بخش است و با 5 عنوان به مباحثی مثل ماهیت و ثمرات تفکر مثل رابطه تفکر و عقل ، دین و تفکر ، استعمار و تفکر و رشد و بالندگی تفکر می پردازد .

منابع آیات و روایت در کنار هر صفحه آورده شده است .

این کتاب جلد چهارم مجموعه حکمت ناب است و در 92 صفحه توسط انتشارات معارف به چاپ رسیده است .

در هر بخش از کتاب در انتها نمونه پرسش و پاسخ هایی در مورد همان مطلب بیان شده است .

« در دنیای امرروز و دیروز ؛ استعمار کهنه و نو نگاه منفی نسبت به آن داشته  و دارد . استعمار نو بیش از گذشته به تعطیلی فکر و اندیشه اصرار دارد . تعطیلی فکر نه به این معنا که به شما فرصت تفکر ندهد به این معنا که به صورتی که او می خواهد فکر کنید . می خواهد به مجرد اینکه شما نیازی پیدا کنید از شما رفع نیاز کند و این یعنی تعطیلی فکر . استعمار می خواهد شما نیازی به فکر نداشته باشی ... من تکه های افتاده از شناسنامه شماها را به شما نشان می دهم . هرکشوری ، مثلا چین، هم طب ملی دارد و هم طب بین المللی . در هند هم طب ملی و هم طب بین المللی وجود دارد . در کشور ما طب ملی وجود ندارد . دانشگاه را برای انقراض طب ملی و انحصار طب بین المللی ایجاد کردند . در مهندسی هم همین طور است . تمام دنیا برای خودشان مهندسی ملی و بین المللی دارند و در تمام رشته ها ، هم به بعد ملی و هم به بعد بین المللی توجه دارند . »

بخشی از من کتاب تفکر صفحات 55 و 59

 

دیدگاه ها (0)