سبد خرید شما خالی است

ارتباط با ارواح

کتاب ارتباط با ارواح نوشته ی آیت الله مکارم شیرازی با موضوع کلی روح و با بررسی موضوعاتی مثل تناسخ و نظریات در این مورد و بازگشت از نظر قرآن و همچنین ارتباط با ارواح است . نویسنده در این کتاب با ادله عقلی به نقد و بررسی این مطلب می پردازد .

(0)
زمان باقی مانده
1,300 تومان

اطلاعات بیشتر

موضوع کتاب ارتباط با ارواح بررسی و نقد ارتباط  با ارواح و درستی و نادرستی این مطالب در میزگرد ها ، تناسخ و بازگشت روح در جسمی دیگر و بررسی این موضوعات در قرآن است .

برای انسان ها از دیرباز مساله عالم ارواح و موضوعات مرتبط با آن جذاب بوده است . تلاش و کوشش انسان برای ارتباط با این عالم خصوصا در منطقه هند شروع شد . این مساله در اواسط قرن نوزدهم به آمریکای شمالی رسید و اوج گرفت .

داستان احضار ارواح توسط شخصی به عنوان مستر فوکس و جریان میزگرد روندی بود که خیلی زود مشهور شد . بدیهی ست که این مساله بازار شیادان را نیز گرم کرد این افراد به مدیوم ها معروف شدند .

این کتاب نوشته آیت الله مکارم شیرازی در 183 و در در دو فصل می باشد .

آنچه در این کتاب می خوانید :

آیا مسئله زندگی تکراری و عود ارواح که در لسان علمی ما " تناسخ " و در میان هندوها " کارما " نام دارد صحیح است یا از خرافات است ؟

آیا ارتباط با ارواح امکان دارد ؟ داستان میزگرد و امثالهم تا چه اندازه صحت دارد ؟

در بخش آخر کتاب نویسنده پاسخ بعضی افراد که منتقد این مساله بودند را بیان نموده است .

« انگیزه های تاریخی 

عقیده بازگشت روح به بدن دیگر ، از کجا سرچشمه گرفته است ؟

از مجموع بحثهائی که در کتب تاریخ عقائد و مذاهب شده ، چنین استفاده می شود که انگیزه ی اصلی اعتقاد بعضی از پیروان مذاهب باستانی به بازگشت روح ، یکی از امور زیر بوده است .

1. انکار رستاخیز و جهان دیگر - جمعی از آنان چون به جهان دیگر عقیده نداشتند و شاید آن را محال می پنداشتند و از طرفی عدم پاداش نیکوکاران و بدکاران را مخالف عدالت می دیدند ، لذا معتقد شدند که روح نیکوکاران مجددا به بدن دیگری ، در همین جهان ، که از نخستین به مراتب خوشبخت تر است ، بازمی گردد ... »

بخشی از کتاب ارتباط با ارواح ص23 و 24

دیدگاه ها (0)