سبد خرید شما خالی است

نسل مهدوی

کتاب نسل مهدوی نوشته سمیه باغبادی و با موضوع چگونگی شکل گیری هویت دینی در کودکان است . در این کتاب در سه فصل مجزا در مورد عوامل موثر بیرونی و درونی بر شکل گیری هویت دینی کودکان ، مراحل شکل گیری هویت دینی پیش از تولد تا هفت سالگی و روش های اثر گذار بر شکل گیری هویت دینی مطالبی را می خوانید . 

(0)
زمان باقی مانده
10,000 تومان

اطلاعات بیشتر

موضوع کتاب نسل مهدوی مراحل ، روش ها و عوامل مخل در تشکیل هوبت دینی فرزند هستند . هویت هر انسان برداشتی ست که هرکس از خود دارد . ارزش ها ارتباطات و نسبت هر آدمی با دین در وجود ش هویت دینی او را تشکیل می دهد . 

هویت دینی باعث می شود تا تمام رفتار و گفتا با اعتقاد قلبی انجام شود و فرد به سعادت برسد . 

برای تربیت نسل مهدوی نیازمند هویت دینی هستیم اما چه باید و نباید و عواملی در این امر دخالت دارند ؟

شکل گیری هویت دینی از روزهای ابتدایی حیات و حتی پیش از آن آغاز می شود و تا آخرین روزهای زندگی ادامه دارد اما بخش اصلی آن تا هفت سالگی شکل می گیرد . 

در این کتاب در فصل اول نویسنده نقش عوامل درونی و بیرونی اثر گذار همچون فطرت و دوستان را بیان می کند . در فصل دوم مراحل شکل گیری هویت دینی پیش و پس از تولد تا هفت سالگی مورد بحث قرار گرفته است . در فصل سوم کتاب با یازده روش تربیتی در تشکیل هویت دینی آشنا می شوید .  

« چگونگی برخورد والدین با فرزند در دوران نوزادی اش و توجه آنها به او در دوران خردسالی اش ، باعث می شود کودک خود را موجودی ارزشمند و دارای اعتماد به نفس بالا یا بی کفایت و بی ارزش بداند و مراقبت از کودک ، غذا دادن ، در آغوش گرفتن ، نوازش کردن ، بازی کردن ، لبخند زدن ، حرف زدن ، نگاه همراه با محبت به او و برطرف کردن نیازهای مادی نوزاد ، سبب ایجاد احساس خوشنودی در کودک و زمینه ساز خودباوری او در آینده می شود . اگر به خواسته های عاطفی یا مادی کودک توجهی نشود و همواره بازخورد منفی دریافت کند ، در آینده خود را موجودی بی ارزش خواهد دانست . »

بخشی از کتاب " نسل مهدوی صفحه " 60 و 61

دیدگاه ها (0)