سبد خرید شما خالی است

یک دقیقه سکوت

کتاب یک دقیقه سکوت درباره واکاوی یک خبرنگار ورزشی در مورد زندگی و نحوه ی مرگ شهید ادواردو آنیلی ست . ادوادو وارث ثروتی نجومی از جمله باشگاه یونتوس با شایعه خودکشی از دنیا رفته و در ورزشگاه به احترامش یک دقیقه سکوت اعلام می شود . شخصیت دوم کتاب خبرنگار ورزشی ست که برای گزارش یک بازی ملی ایتالیا به رم رفته و یک دقیقه سکوت به احترام آنیلی برای او جرقه ای ست که زندگی اش را متحول می کند .

(0)
زمان باقی مانده
62,000 تومان
62,000 تومان

اطلاعات بیشتر

کتاب یک دقیقه سکوت درباره ی ادواردو آنیلی ست . ادواردو از خانواده های مهم و سرشناس ایتالیا ست که در سفر به نیویورک مسلمان می شود . کمی بعد به طور مشکوک از دنیا می رود و مرگ او خودکشی اعلام می شود . شخصیت دوم کتاب خبرنگار ورزشی ست که برای گزارش یک بازی ملی ایتالیا به رم رفته و یک دقیقه سکوت به احترام آنیلی برای او جرقه ای ست که زندگی اش را متحول می کند .

 آبراهام خبرنگار ترکیه ای اما به دنبال حقیقت و ماجرایی به سرنخی می رسد .

روانی متن و کنش های به جا در کتاب حاضر خواننده را وا می دارد تا بدون زمین گذاشتن کتاب به حقیقت همراه کتاب برسد .

بخشی از کتاب ص175

« همه چیز از آن یک دقیقه سکوتی آغاز شد که در شروع بازی فوتبال بین آن دو نیم او را به خودش مشغول کرد . همه چیز از ضد و نقیض گویی شروع شد که باعث شد به شک و تردید بیفتد  همه چیز از کسی شروع شد که چون خیلی ها شایستگی وجود او را نداشتند و توان خوبی  پاکی  ایمان  و عمل نیک او را نداشتند  او را کشتند .

این داستان سناریو تکراری بود که از بچه های آدم به ما رسیده بود ... »

دیدگاه ها (0)