سبد خرید شما خالی است

داستان و راستان جلد اول

جلد اول کتاب داستان و راستان نوشته استاد شهید مرتضی مطهری است و این جلد شامل 75 داستان از داستانهای سودمند واقعی است که از کتب احادیث و یا کتب تاریخی استخراج شده اند و اکثر قهرمان های داستان از پیشوایان بزرگ دین هستند این داستانها می تواند راهنمای اخلاقی و اجتماعی سودمندی برای خواننده باشد و اکثر قریب به اتفاق آنها جنبه مثبت دارد و فقط دو سه داستان آن جنبه منفی دارد .

(0)
زمان باقی مانده
40,000 تومان

اطلاعات بیشتر

کتاب داستان و راستان از جمله کتاب های استاد شهید مرتضی مطهری است که شامل مقدمه خود شهید در ابتدای کتاب می باشد و از بین نوشته های مقدمه نکات زیبایی گفته شده است که در زیر برخی از آن را می خوانید :

مآخذ و مدارک داستانها با قید صفحه و احیانا با قید چاپ کتاب در پاورقی نشان داده شده و گاه هست که بیش از یک مآخذ در پاورقی ذکر شده .

دربیان و نگارش هیچ داستانی از حدود متن مآخذی که نقل شده تجاوز نشده و نگارنده از خیال خود چیزی بر اصل داستان نیفزوده یا چیزی ازآن کم نکرده است .

با اینکه غالبا نقطه شروع و خط گردش داستان با آنچه در مآخذ آمده فرق دارد و طرز بیان مختلف و متفاوت است ، بعلاوه تا حدودی داستان در اینجا پرورش یافته است . اگر خواننده به مآخذ مراجعه کند می بیند این تصرفات طوری به عمل آمده که در حقیقت داستان هیچ گونه تغییر و تبدیلی نداده فقط داستان را مطبوعتر و شنیدنی تر کرده است .

در این کتاب از لحاظ نتیجه داستان هیچ گونه توضیحی داده نشده مگر آنکه در متن داستان جمله ای بوده که نتیجه را بیان می کرده است و حتی عنوانی که روی داستان گذاشته شده سعی شده حتی الامکان عنوانی باشد که اشاره به نتیجه داستان نباشد . البته این بدان جهت بوده که خواستیه ایم نتیجه گیری را به عهده خود خواننده بگذاریم .

کتاب و نوشته باید هم زحمت فکر کردن را از دوش خواننده بردارد و هم او را وادار به تفکر کند و قوه فکری او را برانگیزد . آن فکر که باید از دوش خواننده برداشته شود فکر در معنی جمله ها و و عبارات است . از این نظر تا جایی که وقت و فرصت اجازه داده کوشش شده که عبارات روان و مفهوم باشد . و اما فکری که باید به عهده خواننده گذاشته شود فکر در نتیجه است . 

دیدگاه ها (0)