سبد خرید شما خالی است

ماجرای فکر آوینی

ماجرای فکر آوینی کتابی است با موضوع گفتارهایی در شناخت تفکر بنیادین شهید سیدمرتضی آوینی به قلم وحید یامین پور . مخاطبان اصلی این مباحث جوانانی هستند که در آغاز راه مطالعات فرهنگی و تمدنی هستند و غالبا این دغدغه را دارند که فهم و تحلیل رخدادها و تحولات سیاسی تاریخی تمدنی را از چه نقطه ای باید آغاز کنند .

(0)
زمان باقی مانده
65,000 تومان
61,750 تومان

اطلاعات بیشتر

آوینی میگوید:

معنای تکامل و تعالی انسان در معارف ما با آنچه که غربی ها در باب ترقی دترمینیستی بشر می گویند زمین تا آسمان متفاوت است.تکامل و تعالی 

برای ما اصالتا یک اعتلای معنوی است که لاجرم دارای آثار و برکات دنیایی نیز هست.ما نیز نوعی تعالی و تکامل که ناشی از حرکت جوهریه است

برای انسان قائل هستیم،اما این صیرئرت تکاملی هرگز یک سیر خطی مستقیم و بی وقفه را در جهت تمتع هرچه بیشتر از حیات دنیایی طی نمیکند.

 

دیدگاه ها (0)