سبد خرید شما خالی است

شیعه باشم یا سنی

کتاب چرا سنی نیستم به بررسی تطبیقی اساسی ترین عقاید شیعه و سنی در مورد «خداوند»، «پیامبر»، «قرآن» و «امام» به صورت منطقی، منسجم و مختصر می پردازد و مجال تصمیم گیری و انتخاب صحیح و آگاهانه را برای خواننده فراهم می سازد.

(0)
زمان باقی مانده
55,000 تومان

اطلاعات بیشتر

حدادپور كتاب "چرا سنی نيستم" را در ده فصل نوشته است عناوين فصول كتاب "چرا سنی نيست" به اين شرح است: 1- معانی شيعه، 2- خدای شيعه – خدای سنی!! 3- پيامبر شيعه –پيامبر سنی!! 4- قرآن شيعه- قرآن سنی!! 5- امام شيعه – خليفه سنی!! 6- اهل بيت در منابع اهل سنت 7- شخصيت شناسی بنيان گذاران اهل سنت 8- بررسی اجمالی صحاح سته 9- بررسی اجمالی عدالت صحابه 10- غلو در اهل سنت.
در مقدمه اين كتاب آورده است:

هيچ دين و آيين الهی و آسمانی نبوده است كه يا در معرض تحريف مستقيم قرار نگرفته باشد و يا تحريفات معنوی و جانبی بسياری در آن صورت نگرفته باشد و يا به هر دليلی شعب و نحله های فراوانی در آن دين واحد و آسمانی ايجاد نشده باشد. 
نويسنده كتاب "چرا سنی نيستم" هجوم افكار داخلی و خارجی به اديان الهی از يهوديت، مسيحيت و حتی اسلام اشاره كرده و آورده است: همان افكار سبب شده تا با انضمام دلايل ديگر، نحله ها و فرقه های متفاوتی در آن اديان ايجاد شود به گونه ای كه حتی زمانی كه با دقت به آنها پرداخته می شود، آموزه هايشان با هم مانعه الجمع می باشد و به طور قاطعانه نمی توان وجه جامعی بين آن آموزه ها پيدا كرد. 
حدادپور همين امرا را سبب شك متدينين در اصل و ريشه اديان تحريف شده و زده شدن از آن اديان برشمرده و آن را كار ناشاپست ذكر كرده و در ادامه آورده است: محققان و مدققان حقيقی كه در هر دينی مهم ترين رسالت خويش را تحقيق بی طرفانه و منصفانه می دانند، با دقت و وسواس هرچه بيشتر تلاش می كنند كه اولاً حقيقت را كشف كرده، ثانياً حقايق هرچه بيشتر را دريافت كنند، ثالثاً در اعمال و رفتار متدينانه ی خويش و ديگران تغيير به سزايی ايجاد كنند. اين گروه بر خلاف گروه فوق نه تنها از ريشه دين خوش را نمی زنند بلكه تمام تااششان اين است كه هر چه بهتر بتوانند به منويات حيات معقول جامه عمل بپوشانند.
حدادپور در بخشی از مقدمه، مطالب كتاب "چرا سنی نيستم" را حاصل مباحثات و مطالعاتی ذكر كرده كه شهريور 91 در جمع عده ای از فضلا و محققان ايراد شده است.

 

دیدگاه ها (0)