سبد خرید شما خالی است

امروز بشریت

کتاب امروز بشریت 

مجموعه داستان‌های دهه 60

سید مهدی شجاعی

را که عمدتاً‌ آثار طنز هستنددرخود جای داده است 

(0)
زمان باقی مانده
6,000 تومان

اطلاعات بیشتر

«امروز بشریت»‌ نیز مجموعه داستان‌های دهه 60 شجاعی را که عمدتاً‌ آثار طنز هستند،‌ در خود جای داده است، این مجموعه شش داستان کوتاه از شجاعی را در خود جای داده است،‌ که عبارت‌اند از «آخرین دفاع», «امروز بشریت», «آب در لانه», «یکی بیاید مرا تحویل بگیرد», «با یه جنگ چطوری»و «حساب پس‌انداز»

داستان های شجاعی در این مجموعه به بیانی ساده آیینه ای است از زخم هایی که نویسنده رد آنها را بر پیکره اجتماع پیرامون خود می بیند و درک می کند، زخم هایی از جنس نابودی و بی معنی شدن عشق و به تبع آن بنیان های خانوادگی، جنون های عاطفی و عکس العمل های حاصل از آن که از نتایج زندگی در جوامع رو به مدرنیزه شدن و مسائلی از این دست است. 
 شجاعی در داستان های مجموعه «امروز، بشریت...» از نظر محتوایی بسیار صریح و رک می نویسد. عبارات به کار رفته در داستان های او گرچه توهین آمیز و رکیک نیست؛ اما بسیار بی پروا پشت سر هم به کار رفته است و فضایی به شدت منتقد را حاصل کرده است. 
او در این داستان ها زاویه ای از جامعه خودش را می بیند و به چالش می کشد که شاید به دلیل فضای سیاسی و اجتماعی خاص دهه شصت و فضای تهییجی کشور در سال های دفاع مقدس کمتر نویسنده ای به آن توجه کرده و یا میل به شکافتن آن پیدا می کند. با این حال شجاعی این نکات ظریف را در دل انسان های داستانش که از قضا افرادی بسیار معمولی و قابل دسترس برای مخاطبانش به شمار می روند، شناسایی کرده و به کالبد شکافی عاطفی و احساسی آنها در معرض دید مخاطبانش می پردازد. 

دیدگاه ها (0)