سبد خرید شما خالی است

جشن بزرگ برکه

کتاب جشن بزرگ برکه

ماجرای

غدیر خم

را از زبان برکه و پرنده و درختان برای کودکان مطرح می کند

(0)
زمان باقی مانده
15,000 تومان

اطلاعات بیشتر

این کتاب در قالب قصه برای کودکان ماجرای عید غدیر خم را مطرح می کند و از زاویه دید برکه پرنده و درختان این ماجرا را به تصویر می کشد .

شروع کتاب جشن بزرگ برکه :

نسیم هوهو کنان آمد و شاخه ی درختان کنار برکه را ناز کرد . درخت اولی گفت : وای چه نسیم خنکی . 

درخت دومی گفت : وای چه عطر خوبی به تنم خورد . چه نسیم مهربانی .

درخت سومی گفت : عطر مسافر می آید . کاش بیاید و زیر سایه ام بنشیند .

پرنده از روی شاخه همراه نسیم پرید . چرخی زد و چرخی زد . گفت : من که چیزی نمی بینم ، اما همین عطر را حس می کنم .

درخت اولی گفت : برو بالا 

درخت دومی گفت : برو نوک درخت سومی که از همه بلندتر است .

پرنده پرید . رفت و رفت روی بالاترین شاخه . درخت اولی پرسید : چیزی دیدی ؟

پرنده گفت : نه والله .

برکه گفت : ولی من حس می کنم که دلم قل قل می جوشد . دلم می خواهد مثل باران باشم .

درخت اولی گفت : چه حال خوبی داری . خیلی زلال و صاف شدی برکه جان .

برکه گفت : حس می کنم مهمانان خوبی دارم . مهمانان عزیز و نازی دارم .

دیدگاه ها (0)