سبد خرید شما خالی است

آداب عشق ورزی

بسیاری از مشکلات همسران ریشه در ناکامی های جنسی و عاطفی ایشان دارد و نیز بسیاری از توفیق هایشان ثمره کامیابی در این عرصه است . از این روست که ما آموزش مهارت های این رابطه را برای همسران به ویژه زوج های جوان ضرورتی حتمی می دانیم .

(0)
زمان باقی مانده
50,000 تومان

اطلاعات بیشتر

اين كتاب در بردارنده ی آموزه هايی درباره رفتارهای جنسی و عاطفی همسران است

ما در تجربه های مشاوره ای خود به وضوح يافته ايم كه بسياری از مشكلات همسران ريشه در ناكامی های جنسی و عاطفی ايشان دارد و نيز بسياری از توفيق هايشان ثمره كاميابی در اين عرصه است .

از اين روست كه آموزش مهارت های اين رابطه را برای همسران به ويژه زوج های جوان ضرورتی حتمی می دانيم .

كتاب شامل فصل هاي زير می باشد 

  • فصل یکم : باورها و بایدها
  • فصل دوم : مسائل جنسی ؛ رکن زندگی
  • فصل سوم : آسیب شناسی و آفت زدای
  • فصل چهارم : همدلی و همراهی
  • فصل پنجم : روان شناسی زن و مرد 
  • فصل ششم : ادب عشق

كه ميتوانيد تمامی دانستنی های جنسی و عاطفی مورد نياز همسران را فرا بگيريد . 

دیدگاه ها (0)